Czy masz pomysł na nowe narzędzia lub ulepszenie narzędzia?